अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट  ते ७ ऑगस्ट २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट  ते ७ ऑगस्ट २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध, पंचमस्थानात मंगळ, शुक्र, अष्टम...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२५ जुलै ते ३१ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२५ जुलै ते ३१ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२५ जुलै ते ३१ जुलै २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात राहू, तृतीयस्थानात बुध, चतुर्थस्थानात सूर्य, पंचमस्थानात मंगळ,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट  ते ७ ऑगस्ट २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१८ जुलै ते २४ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१८ जुलै ते २४ जुलै २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात राहू, तृतीयस्थानात बुध, चतुर्थस्थानात सूर्य, मंगळ, पंचमस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२५ जुलै ते ३१ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (११ जुलै ते १७ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (११ जुलै ते १७ जुलै २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात राहू, तृतीयस्थानात सूर्य, बुध, चतुर्थस्थानात मंगळ, शुक्र, अष्टम...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट  ते ७ ऑगस्ट २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (४ जुलै ते १० जुलै २०२१)

  अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (४ जुलै ते १० जुलै २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात बुध, राहू, तृतीयस्थानात सूर्य, चतुर्थस्थानात मंगळ, शुक्र, अष्टम...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट  ते ७ ऑगस्ट २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ जून ते ३ जुलै २०२१)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ जून ते ३ जुलै २०२१) (Astroshodh- astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्षल, धनस्थानात बुध, राहू, तृतीयस्थानात सूर्य, चतुर्थस्थानात मंगळ, शुक्र, अष्टम...