अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)  (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ (वक्री), हर्शल, धनस्थानात राहू, चतुर्थस्थानात शुक्र, षष्ठस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२० सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२० सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर २०२०)   (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ (वक्री), हर्शल, धनस्थानात राहू, चतुर्थस्थानात शुक्र,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१३ सप्टेंबर ते १९ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१३ सप्टेंबर ते १९ सप्टेंबर २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, pune) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ (वक्री), हर्शल, तृतियस्थानी राहू, चतुर्थस्थानात शुक्र,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (६ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (६ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ, हर्शल, तृतियस्थानी राहू, चतुर्थस्थानात शुक्र, पंचमस्थानात...