Weekly horoscope (30 September-6 October) by Atul H. Kulkarni-Astroshodh-Astrologer -Pune

Weekly horoscope ( 30 September – 6 October 2018) (Astrologer in Pune-Astroshodh- Atul H. Kulkarni-9422088979) अ‍ॅस्ट्रोशोध आठवड्याचे राशिभविष्य (३० सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, चतुर्थात राहू,...

Weekly horoscope (23- 29 September) by Atul H. Kulkarni-Astroshodh-Astrologer -Pune

                            Weekly horoscope ( 23- 29 September 2018) (Astrologer in Pune-Astroshodh- Atul H. Kulkarni-9422088979) अ‍ॅस्ट्रोशोध आठवड्याचे राशिभविष्य (२३ सप्टेंबर ते २९ सप्टेंबर)                                                               मेष रास...

Weekly horoscope (16- 22 September) by Atul H. Kulkarni-Astroshodh-Astrologer -Pune

Weekly horoscope ( 16 – 22 September 2018) (Astrologer in Pune-Astroshodh- Atul H. Kulkarni-9422088979) अ‍ॅस्ट्रोशोध आठवड्याचे राशिभविष्य (१६ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, चतुर्थात राहू, पंचमात...

Weekly horoscope (9- 16 September) by Atul H. Kulkarni-Astroshodh-Astrologer -Pune

Weekly horoscope ( 9 -15 September 2018) Astroshodh- (Atul H. Kulkarni ph: 9422088979) -Astrologer-Pune अ‍ॅस्ट्रोशोध आठवड्याचे राशिभविष्य (९ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर) श्री गजाननाचे व गौरींचेही आगमन या सप्ताहात होणार आहे. त्यांना प्रथम नमन करुया. गौरी व गणपतीच्या कृपेने...

Weekly horoscope (2- 8 Sepember) by Atul H. Kulkarni-Astrologer in Pune -Astroshodh

Weekly horoscope ( 2 – 8 September 2018) (Astrologer in Pune-Astroshodh- Atul H. Kulkarni-9422088979) अ‍ॅस्ट्रोशोध आठवड्याचे राशिभविष्य (२ सप्टेंबर ते ८ सप्टेंबर) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, चतुर्थात बुध, राहू, पंचमात...