अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)         मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात राहू, चतुर्थात रवि, मंगळ, वक्री बुध व शुक्र, अष्टमस्थानात वक्री गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२१ जुलै ते २७ जुलै)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२१ जुलै ते २७ जुलै)         मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात शुक्र, राहू, चतुर्थात रवि, मंगळ, बुध, अष्टमस्थानात वक्री गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१४ जुलै ते २० जुलै)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१४ जुलै ते २० जुलै)            मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात रवि, शुक्र, राहू, चतुर्थात मंगळ, बुध, अष्टमस्थानात वक्री गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (७ जुलै ते १३ जुलै)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (७ जुलै ते १३ जुलै)            मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात रवि, शुक्र, राहू, चतुर्थात मंगळ, बुध, अष्टमस्थानात वक्री गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी...