अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ, हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, पंचमस्थानात सूर्य, बुध,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२३ ऑगस्ट ते २९ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२३ ऑगस्ट  ते २९ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ, हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, पंचमस्थानात सूर्य, बुध,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१६ ऑगस्ट ते २२ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१६ ऑगस्ट  ते २२ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध, भाग्यस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (९ ऑगस्ट  ते १५ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध, भाग्यस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट  ते ८ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar)   मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध,...