अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (३० ऑगस्ट  ते ५ सप्टेंबर २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ, हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, पंचमस्थानात सूर्य, बुध,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२३ ऑगस्ट  ते २९ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२३ ऑगस्ट ते २९ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२३ ऑगस्ट  ते २९ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी मंगळ, हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, पंचमस्थानात सूर्य, बुध,...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१६ ऑगस्ट  ते २२ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१६ ऑगस्ट ते २२ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१६ ऑगस्ट  ते २२ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध, भाग्यस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (९ ऑगस्ट  ते १५ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (९ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (९ ऑगस्ट  ते १५ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध, भाग्यस्थानात...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट  ते ८ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२०)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट  ते ८ ऑगस्ट २०२०) (Astroshodh – astrologerinpune, vastuconsultantinpune, punekar)   मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहात सुरुवातीला प्रथमस्थानी हर्शल, तृतियस्थानी शुक्र व राहू, चतुर्थस्थानात सूर्य, बुध,...