अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)   मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात राहू, षष्ठात रवि, मंगळ, बुध, शुक्र अष्टमस्थानात गुरु, भाग्यात शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी ग्रहस्थिती...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २२ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २२ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०१९) मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात राहू, पंचमात मंगळ, षष्ठात रवि, बुध, शुक्र अष्टमस्थानात गुरु, भाग्यात  शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर २०१९)   मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात राहू, पंचमात रवि, मंगळ, षष्ठात बुध, शुक्र अष्टमस्थानात गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून...
अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य ( २९ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (८ सप्टेंबर ते १४ सप्टेंबर २०१९)

अ‍ॅस्ट्रोशोध साप्ताहिक राशिभविष्य (८ सप्टेंबर ते १४ सप्टेंबर २०१९)    मेष रास सप्ताहातील ग्रहस्थिती- सप्ताहाच्या सुरुवातीला लग्नस्थानी हर्षल, तृतिय स्थानात राहू, पंचमात रवि, बुध, शुक्र व मंगळ, अष्टमस्थानात गुरु, भाग्यात वक्री शनि, केतू व प्लुटो आणि लाभात नेपचून अशी...